Gregorianskit ullorsiutaat

Gregorianskit ullorsiutaat tassaapput ullorsiutit nunani amerlanerni naliginnaasumik atugaasut ullutsinni. Paavi Gregor XIII 1582-imi atulersitai.

Una allaaserisaq aallarniutaannaavoq. Wikipedia ikiorsinnaavat nangikkukku.