Hollandimiutut

Hollandimiut tassaapput germanskit oqaasii

Wiki letter w.svg Una allaaserisaq aallarniutaannaavoq. Wikipedia ikiorsinnaavat nangikkukku.